Tentang Kami

Beranda > smp & sma quran darul fattah

IMG_67505
Putar Video

Muda Berakhlak Mulia, Muda Berjaya, Taklukkan Dunia!

Dengan keteguhan hati SQDF telah menjiwai semboyan “Berakhlak Mulia, Hafiz, dan Cerdas”. Tiga fokus utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran SQDF terhadap para peserta didiknya. SQDF bertekad kuat untuk dapat melahirkan para generasi muda yang berbudi pekerti baik sekaligus penguasaan Al Quran dan iptek yang tinggi.

Semboyan kami

Pedoman Institusi Kami

Berakhlak Mulia

Pada proses pembelajaran bagi peserta didik, SQDF bersama para pengajar professional membina peserta didiknya agar memiliki akhlak islami dan mulia baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Hafiz

SQDF menyelenggarakan pendidikan tahsin tahfiz Al Quran yang unggul secara kualitas dan kuantitas. SQDF memfasilitasi peserta didiknya belajar membaca dan menghafalkan Al Quran hingga mengamalkannya.

Cerdas

Peserta didik SQDF akan didampingi dan difasilitasi sekolah dalam proses pendidikan formal terpadu dengan mengintegrasikan iptek dan pengetahuan agama Islam agar memiliki kecerdasan integral.

Profil Kepala Sekolah

Ahmad Hadi Setiawan, M.Pd.I., lahir di Sinar Harapan pada tanggal 2 Februari tahun 1988. Menempuh pendidikan S-1 STIT Darul Fattah Bandarlampung jurusan Bahasa Arab, dan tekah melanjutkan pendidikan S-2 di IAIN Raden Intan Lampung. 

Management Sekolah

Hendra Kurniawan, S.Pd.

Wakakur SMA

Restu D. A., S.Pd., Gr., M.Si.

Wakasis SMP

-50

Miftahul Rohman, S.Pd.

Wakasis SMA

Uswatun Hasanah, S.Pd.

Wakakur SMP

Hendra Kurniawan, S.Pd.

Wakakur SMA

Restu D. A., S.Pd., Gr., M.Si.

Wakasis SMP

-50

Miftahul Rohman, S.Pd.

Wakasis SMA

Uswatun Hasanah, S.Pd.

Wakakur SMP